POWER CONSULT ondersteunt en begeleidt mensen in hun persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Ze maakt mensen bewust van hun kwaliteiten, competenties en vaardigheden en hoe ze deze optimaal kunnen benutten. Ze laat mensen ontdekken waar hun passie en uitdaging ligt en wat hen energie en inspiratie geeft. Ze zet mensen in hun kracht zodat ze zelf richting en sturing kunnen geven aan hun eigen leven.    


Over POWER CONSULT

POWER CONSULT is in 1995 door mij, Josephine Steffens, opgericht. Mijn studie arbeids- en organisatiepsychologie heb ik aangevuld met management-, coaching- en trainings opleidingen en vaardigheden. Ik beschik over brede management en bestuurlijke ervaring. Naast mijn ervaring als adviseur en trainer in organisatie ontwikkelings- en cultuurtrajecten beschik ik over een ruime ervaring als persoonlijke coach. Mijn werkwijze daarbij is doelgericht, opbouwend, persoonlijk en pragmatisch.

POWER CONSULT stelt de mens centraal vanuit het vertrouwen dat verandering en groei voor een ieder mogelijk is. Basis hiervoor is respect voor het eigen ontwikkelingsproces. Ik richt me daarbij op het creëren van helderheid in de totale situatie en mogelijkheden die toekomstperspectief bieden. Inzicht in en bewustwording van gedrag, kwaliteiten, drijfveren en ontwikkelingspotentieel is hiervoor de basis. Van hieruit kun je bewuste keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen groei-, leer- en ontwikkelingsproces.

POWER CONSULT heeft een spiegelende, stimulerende en soms confronterende aanpak, maar altijd met aandacht voor wat werkt en wat een individu of organisatie echt verder helpt. Het eerste gesprek is oriënterend en kosteloos.

Bekijk het profiel van Josephine Steffens op LinkedIn

Persoonlijke Coaching

Persoonlijke coaching ondersteunt je in je persoonlijke- en professionele ontwikkeling. We kijken wat je kernkwaliteiten, vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden zijn en hoe je deze optimaal kunt benutten en inzetten. Ook kijken we naar wie je bent, waar jouw passie en drijfveren liggen en wat jou inspireert en voldoening geeft. Om keuzes te maken en beslissingen te nemen hebben we niet alleen ons verstand maar ook ons gevoel nodig. Als dit in evenwicht is sta je in je kracht, kun je bewuste keuzes maken, je verantwoordelijkheid nemen en ben je in staat om in verschillende situaties flexibeler te opereren zonder jezelf te verliezen.

Persoonlijke coaching helpt je zelf de regie te nemen zodat je keuzes maakt en zelf sturing geeft aan je leven en je werk zodat je weer passie en plezier ervaart.

 

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling richt zich op het versterken van de samenwerkingsrelaties en teamprestaties. Er wordt inzicht gegeven in de persoonlijke en teamkwaliteiten, competenties, vaardigheden en gedragspatronen. Deze wordt gespiegeld aan de te behalen resultaten en doelstellingen. Samen wordt beoordeeld hoe de aanwezige kwaliteiten optimaal ingezet kunnen worden, wat we als team hierin van elkaar verwachten, welke vaardigheden ontbreken of ontwikkeld dienen te worden.

Teamontwikkeling legt een fundament voor verandering en biedt perspectief voor verdere groei, ontwikkeling en zelfsturing van het team en de individuele teamleden.

 

Managementontwikkeling/Coaching

Managementontwikkeling is gericht op het creeren van een werksfeer waarin zowel management als medewerkers zich samen verantwoordelijk voelen voor de te behalen bedrijfsdoelstellingen. Dit vraagt om inspirerend en diendend leiderschap. Managers die vanuit een heldere visie, zelfinzicht en permanente persoonlijke ontwikkeling en groei zich weten te verbinden met hun mensen en  hun mensen weten te verbinden met de organisatiedoelstelling. Dat betekent mensen vertrouwen en verantwoordelijkheid geven, aanzetten tot verdere samenwerking, verbinding, groei en ontwikkeling maar ook waar nodig grenzen stellen en knopen doorhakken. .

Managementontwikkeling geeft je inzicht, maakt je bewust en biedt je handreikingen voor verdere groei en ontwikkeling van jezelf en je team.

 

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is een must om als organisatie je positie en bestaansrecht in een snel veranderende omgeving, te behouden en versterken. Dit vraagt om een heldere visie, doelen en communicatie. Waar staan we voor? Hoe realiseren we onze doelen? Welke kwaliteiten zijn nodig? Hoe gaan we dit vorm geven en wat verwachten we van onze medewerkers. Mensen zijn de organisatie en zullen het ontwikkelingsproces vorm en inhoud moeten geven. Dit vraagt om niet alleen om kennis en kunde maar ook flexibiliteit en ontwikkelingsbereidheid. Power Consult legt samen met u en de medewerkers een basis voor een veranderingsproces die aansluit bij uw ontwikkelingsbehoefte.  

 

Coaching voor bestuurders, wethouders en politici

Als bestuurder, wethouder, raadslid of raadsfractie heb je soms behoefte aan een onafhankelijk en ervaren buitenstaander waarmee je kunt spiegelen. Het politieke- en bestuurlijke speelveld kent veel partijen en het is van belang om hierin voor jezelf de goede balans te vinden en behouden. Daarbij kan het gaan over actuele vraagstukken die spelen, de te volgen koers, opstelling en benadering of hoe draagvlak te verkrijgen binnen de organisatie, het college of de raad.

Onze coaching- en sparring gesprekken zijn erop gericht om je te laten groeien, verstevigen in je rol en je nieuwe inspiratie en energie te geven. Dit doen we door te spiegelen, inzichten en ervaringen uit te wisselen en handvatten te geven. Maar ook door te relativeren waardoor je er weer fris tegen aan kunt.

De eerste kennismaking bestaat uit een kosteloos intake gesprek. Hierin vertellen wij elkaar iets over onszelf en de wijze waarop we tegen zaken aankijken. Daarna beslist u of er een basis is voor een gemeenschappelijk traject. Kortom: “klikt het” en hebben wij elkaar wat “te bieden”. Download folder hier

 

Contact

POWER CONSULT
Beatrixlaan 16
7255 DB Hengelo (Gld.)


Tel: 0314-346161
Mob: 06-51646974