Vanuit POWER CONSULT stimuleer, ondersteun en begeleid ik mensen in hun persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Het is mijn passie om hierin een bijdrage te kunnen leveren en samen met jou te ontdekken waar je kracht, kwaliteiten, valkuilen en belemmeringen liggen. Waar je energie van krijgt en waar je blij van wordt. Wat je energie kost, wat je uit je kracht haalt en wat dit met je doet. Samen gaan we aan de slag met wie jij bent, wie je wil zijn, waar je tegen aan loopt, wat je wil veranderen, verbeteren of ontdekken. Mijn coaching/begeleiding is erop gericht jou verder te helpen en te ondersteunen in je eigen leer- en ontwikkelingsproces. Dit doe ik door je inzicht te geven in je kwaliteiten, de ontwikkelde denk- en gedragspatronen, te verhelderen, spiegelen en soms te confronteren. Constructief, opbouwend en mensgericht met aandacht voor wat werkt en wat jou echt verder helpt. 


Over POWER CONSULT

POWER CONSULT is in 1995 door mij, Josephine Steffens, opgericht. Ik werk als coach, trainer en adviseur voor particulieren en organisaties. Mijn studie arbeids- en organisatiepsychologie heb ik aangevuld met diverse management, coaching en therapeutische opleidingen. Ik beschik als manager en coach over een ruime en brede ervaring met diverse persoonlijke- en organisatieontwikkelingstrajecten in zowel de profit als non-profit sector. Nu richt ik me vooral op persoonlijke ontwikkeling en begeleiding. Mijn werkwijze is praktisch, persoonlijk, mens- en doelgericht afgestemd op de persoonlijke vraag en behoefte. 

POWER CONSULT stelt de mens centraal vanuit het diepste vertrouwen dat verandering en groei voor een ieder mogelijk is. Ik richt me op het creeeren van helderheid in de totale situatie, zowel persoonlijk als professioneel, en kijken naar mogelijkheden die voor jou toekomstperspectief bieden. Inzicht in gedragpatronen, kwaliteiten, drijfveren en ontwikkelingspotentieel maar ook je angsten is hiervoor de basis. Het heden en verleden komen hierbij ook aan de orde want dat heeft je gevormd tot wie je nu bent. Het is jouw eigen leer- en ontwikkelingsproces,  jij bepaalt de richting en wat nu voor jou belangrijk is. Leren handelen vanuit je eigen kern, authentiek en trouw blijven aan jezelf  wat er ook in je omgeving gebeurt, vanuit balans zijn hierbij kernbegrippen. Als gevoel en verstand met elkaar in evenwicht zijn kun je bewuste keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen groei- en ontwikkelingsproces.

POWER CONSULT heeft een spiegelende, stimulerende en soms confronterende aanpak met aandacht voor wat werkt en wat een individu of team echt verder helpt. Daar hoort ook bij dat we af en toe relativeren, de humor niet vergeten maar altijd vanuit begrip en liefde voor de medemens. 

Bekijk het profiel van Josephine Steffens op LinkedIn

Persoonlijke Ontwikkeling en Coaching

Persoonlijke coaching ondersteunt je in je persoonlijke- en professionele ontwikkeling. We kijken wat je kernkwaliteiten, vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden zijn en hoe je deze optimaal kunt benutten en inzetten. Ook kijken we naar wie je bent, waar jouw passie en drijfveren liggen en wat jou inspireert en voldoening geeft. Om goede keuzes te kunnen maken en beslissingen te nemen hebben we niet alleen ons verstand maar ook ons gevoel nodig. Als dit in evenwicht is sta je in je kracht, kun je bewuste keuzes maken, je verantwoordelijkheid nemen, je grenzen stellen en ben je in staat om in verschillende situaties flexibeler te opereren zonder jezelf te verliezen. Onevenwichtigheid tussen gevoel en verstand, het gevoel niet tot je recht te komen of je kwaliteiten niet te kunnen benutten, niet gewaardeerd of gehoord te worden, geen voldoening meer te halen uit je werk, niet te kunnen of durven te zeggen wat je bezig houdt of wat je zou willen, het gevoel geen zinvolle bijdrage te kunnen leveren of tot je recht te komen kan leiden tot veel stress en als gevolg daarvan  burn-out of andere ernstige fysieke of psychische klachten. 

Persoonlijke coaching helpt je zelf de regie te nemen, te weten wat jij nodig hebt, wat en wie voor jou belangrijk zijn maar ook wat jouw angsten zijn, wanneer en waardoor je je zelfvertrouwen bent kwijt geraakt  etc. Als je weet wie je echt bent en wil zijn kun je bewuste keuzes maken en richting geven aan jouw leven met passie en plezier.

 

Managementontwikkeling/Coaching

Managementontwikkeling is gericht op het creeren van een werksfeer waarin zowel management als medewerkers zich samen verantwoordelijk voelen voor de te behalen doelen en resultaten. Power Consult gaat daarbij uit van inspirerend en diendend leiderschap. Managers die vanuit een heldere visie, zelfinzicht en permanente persoonlijke ontwikkeling en groei zichzelf en hun mensen  weten te verbinden. Dat betekent mensen vertrouwen, verantwoordelijkheid geven, aanzetten tot verdere samenwerking, verbinding, groei en ontwikkeling maar ook waar nodig grenzen stellen en knopen doorhakken. .

Managementontwikkeling geeft je inzicht, maakt je bewust, geeft je inspiratie en biedt je handreikingen voor verdere groei en ontwikkeling van jezelf en je team. Welke kwaliteiten heb je binnen je team, welke ontbreken en wat zou je verder kunnen  ontwikkelen. Welk ontwikkelingspotentieel is er of heb ik wellicht onvoldoende benut. 

Hoe kunnen we elkaar als team versterken, wat kunnen we van elkaar leren, wat is ons gemeenschappelijke doel en wat vraagt dat van een ieder van ons?

 

Organisatieontwikkeling

Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling en dat is ook nodig om aansluiting te blijven behouden met de omgeving telkens aan verandering onderhevig is. De organisatievisie dient aan te sluiten op de vraag/behoefte van de klant en dat betekent ook flexibiliteit. Waar staan we voor? Wat willen we bereiken en hoe realiseren we dit? Wat vraagt dit van ons? Welke kwaliteiten hebben we daar voor nodig en wat verwachten we van elkaar. Mensen zijn de organisatie en zullen het ontwikkelingsproces vorm en inhoud moeten geven. Dit vraagt om niet alleen om kennis en kunde maar ook flexibiliteit en ontwikkelingsbereidheid. Power Consult legt samen met u en de medewerkers een basis voor een veranderingsproces die aansluit bij uw ontwikkelingsbehoefte van nu en voor de toekomst.  

 

 

Kindertherapie

 Het leven is een ontdekkingsreis waarin je mooie en minder leuke dingen tegenkomt. Soms ben je bang, begrijp je niet waarom iets gebeurt of wat je dwars zit. Diep van binnen voel je dat er iets niet klopt. Daar wordt je onzeker of verdrietig van, trekt je terug of bijt van je af maar vaak helpt dat ook niet. Je weet alleen niet hoe het anders kan.   Dan kijken we samen wat je er aan kunt doen stap voor stap. Vaak is het veel eenvoudiger dan je denkt en dat avontuur doen we samen. Kinderen staan nog dicht bij zichzelf en houden ons vaak een spiegel voor. Ze confronteren ons ook met onszelf, ons gedrag, gevoel en hoe we daar mee omgaan. Ze proberen aan verwachtingspatronen te voldoen uit angst om afgewezen te worden of er niet meer bij te horen. Belangrijk is dat we hun gevoelens en problemen serieus nemen, begrip tonen en met respect behandelen.

Kinderangsten zijn met NEI, EE, Energetische therapie etc. vaak snel op te lossen. Ik heb gemerkt dat kinderen het vaak zelfs leuk vinden om te ontdekken wat ze kunnen veranderen en verbaas me er telkens over wat ze allemaal al weten, begrijpen en hoe creatief ze zijn. Spelenderwijs leren ze snel en makkelijk. 

Contact

POWER CONSULT
Beatrixlaan 16
7255 DB Hengelo (Gld.)


Tel: 0314-346161
Mob: 06-51646974