POWER CONSULT ondersteunt en begeleidt mensen en organisaties in hun ontwikkeling. Maakt ze bewust van hun kracht, kwaliteiten en potentieel en zet ze in beweging. Waardoor de eigen kracht, het prestatievermogen en de samenwerkingsrelaties van mensen en organisaties versterken.


Over POWER CONSULT

POWER CONSULT is in 1995 door mij, Josephine Steffens, opgericht. Mijn studie arbeids- en organisatiepsychologie heb ik aangevuld met management-, coaching- en trainings opleidingen en vaardigheden. Ik beschik over brede management en bestuurlijke ervaring en heb leiding en sturing gegeven aan diverse integratie- en veranderingstrajecten. Naast mijn ervaring als adviseur en trainer in organisatie ontwikkelings- en cultuurtrajecten beschik ik over een ruime ervaring als persoonlijke coach. Mijn werkwijze daarbij is doelgericht, opbouwend, energiek, persoonlijk en pragmatisch.

POWER CONSULT stelt de mens en de organisatie centraal. Het vertrouwen dat verandering en groei voor een ieder mogelijk is met respect voor het eigen ontwikkelingsproces. Ik richt me daarbij op het creëren van helderheid in de totale situatie en mogelijkheden die toekomstperspectief bieden in een snel veranderende samenleving. Inzicht in en bewustwording van gedrag, kwaliteiten, drijfveren en ontwikkelingspotentieel is hiervoor de basis. Van hieruit kun je bewuste keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen groei-, leer- en ontwikkelingsproces.

POWER CONSULT heeft een spiegelende, stimulerende en soms confronterende aanpak, maar altijd met aandacht voor wat werkt en wat een individu of organisatie echt verder helpt. Het eerste gesprek is oriënterend en kosteloos.

Bekijk het profiel van Josephine Steffens op LinkedIn

Persoonlijke Coaching

Persoonlijke coaching ondersteunt je in je persoonlijke- en professionele ontwikkeling. We kijken wat je kernkwaliteiten, vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden zijn en hoe je deze optimaal kunt benutten en inzetten. Ook kijken we naar wie je bent, waar jouw passie en drijfveren liggen en wat jou inspireert en voldoening geeft. Om keuzes te maken en beslissingen te nemen hebben we niet alleen ons verstand maar ook ons gevoel nodig. Als dit in evenwicht is sta je in je kracht, kun je bewuste keuzes maken, je verantwoordelijkheid nemen en ben je in staat om in verschillende situaties flexibeler te opereren zonder jezelf te verliezen.

Persoonlijke coaching maakt je bewust, zet je in je kracht en helpt je zelf richting en sturing te geven aan je leven.

 

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling richt zich op het versterken van de samenwerkingsrelaties en teamprestaties. We geven inzicht in de kwaliteiten, competenties, vaardigheden en gedragspatronen van het team. Deze wordt gespiegeld aan de te behalen resultaten en doelstellingen. Samen beoordelen we hoe we het aanwezige potentieel optimaal in kunnen zetten, hoe we elkaar kunnen versterken en wat we hierin van elkaar verwachten, zodat het team de gewenste doelstelingen bereikt.

Teamontwikkeling legt een fundament voor verandering en biedt perspectief voor verdere groei, ontwikkeling en zelfsturing van het team en de individuele teamleden.

 

Managementontwikkeling/Coaching

Managementontwikkeling is gericht op het creeren van een werksfeer waarin zowel management als medewerkers zich samen verantwoordelijk voelen voor de te behalen bedrijfsdoelstellingen. Dit vraagt om inspirerend en diendend leiderschap. Managers die vanuit een heldere visie, zelfinzicht en permanente persoonlijke ontwikkeling en groei zich weten te verbinden met anderen en de organisatiedoelstelling. Dat betekent mensen vertrouwen en verantwoordelijkheid geven, aanzetten tot verdere samenwerking, verbinding, groei en ontwikkeling maar ook waar nodig grenzen stellen en knopen doorhakken. .

Managementontwikkeling geeft je inzicht, maakt je bewust en biedt je handreikingen voor verdere groei en ontwikkeling van jezelf en je team.

 

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling ondersteunt organisaties in de continue ontwikkeling die nodig is om aan te kunnen blijven sluiten bij de snel veranderende samenleving. Dat vraagt iets van de organisatie, maar ook van de mensen die hierin werkzaam zijn. Van groot belang is dat de visie en richting voor een ieder helder is, maar ook hoe je hier samen vorm aan geeft. Wat willen we bereiken, hoe doen we dat en wat verwachten we hierin van elkaar. Samen op weg koers bepalen, afstemmen, ontdekken, bezinnen en herijken. Door dit veranderingsproces samen in te gaan creëer je vertrouwen en betrokkenheid, draag je zorg voor een goede borging en stimuleer je groei en nieuwe energie.

Organisatie ontwikkeling is nodig om als organisatie je positie en bestaansrecht, binnen een snel veranderende wereld en markt, te behouden en versterken.

 

Coaching voor bestuurders, wethouders en politici

Als bestuurder, wethouder, raadslid of raadsfractie heb je soms behoefte aan een onafhankelijk en ervaren buitenstaander waarmee je kunt spiegelen. Het politieke- en bestuurlijke speelveld kent veel partijen en het is van belang om hierin voor jezelf de goede balans te vinden en behouden. Daarbij kan het gaan over actuele vraagstukken die spelen, de te volgen koers, opstelling en benadering of hoe draagvlak te verkrijgen binnen de organisatie, het college of de raad.

Onze coaching- en sparring gesprekken zijn erop gericht om je te laten groeien, verstevigen in je rol en je nieuwe inspiratie en energie te geven. Dit doen we door te spiegelen, inzichten en ervaringen uit te wisselen en handvatten te geven. Maar ook door te relativeren waardoor je er weer fris tegen aan kunt.

De eerste kennismaking bestaat uit een kosteloos intake gesprek. Hierin vertellen wij elkaar iets over onszelf en de wijze waarop we tegen zaken aankijken. Daarna beslist u of er een basis is voor een gemeenschappelijk traject. Kortom: “klikt het” en hebben wij elkaar wat “te bieden”. Download folder hier

 

Contact

CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in
POWER CONSULT
Beatrixlaan 16
7255 DB Hengelo (Gld.)


Tel: 0314-346161
Mob: 06-51646974

 

Email
info@powerconsult.nl