POWER CONSULT ondersteunt en begeleidt mensen in hun persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Mijn passie is het om mensen te helpen ontdekken waar hun kracht en kwaliteiten liggen en waar ze energie van krijgen. Je wordt je bewust van je kwaliteiten, je ontwikkelpunten en mogelijke valkuilen/belemmeringen. Wie je bent, wie je wil zijn, wat je nu doet, waar je staat en waar je naar toe zou willen. Samen gaan we aan de slag met wat jij graag wil veranderen of verbeteren. Het coachingstraject heeft als doel jou te ondersteunen in je eigen leer- en ontwikkelingsproces. Mijn werkwijze is erop gericht inzicht te geven, denk- en gedragspatronen te verhelderen, te spiegelen en soms te confronteren. Maar altijd mensgericht met aandacht voor wat werkt en wat jou echt verder helpt. 


Over POWER CONSULT

POWER CONSULT is in 1995 door mij, Josephine Steffens, opgericht. Ik werk als coach, trainer en adviseur voor particulieren en organisaties. Mijn studie arbeids- en organisatiepsychologie heb ik aangevuld met diverse opleidingen op het gebied van management, coaching en therapeutische begeleiding. Ik beschik over ruime ervaring als manager in profit- en non-profitorganisaties en heb leiding en sturing mogen geven aan diverse organisatieontwikkelings- en cultuurtrajecten. Ik richt me nu vooral op de persoonlijke coaching en begeleiding. Mijn werkwijze daarbij is mens- en doelgericht, persoonlijk en aansluitend op de vraag.

POWER CONSULT stelt de mens centraal vanuit het vertrouwen dat verandering en groei voor een ieder mogelijk is met respect voor het eigen ontwikkelingsproces. Ik richt me op het creeeren van helderheid in de totale situatie(zowel persoonlijk als professioneel)en het bezien van mogelijkheiden die toekomstperspectief bieden. Inzicht in gedrag, kwaliteiten, drijfveren en ontwikkelingspotentieel is hiervoor de basis. Van hieruit kun je bewuste keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen groei-, leer- en ontwikkelingsproces.

POWER CONSULT heeft een spiegelende, stimulerende en soms confronterende aanpak, maar altijd met aandacht voor wat werkt en wat een individu of team echt verder helpt. Het eerste gesprek is oriënterend en kosteloos.

Bekijk het profiel van Josephine Steffens op LinkedIn

Persoonlijke Ontwikkeling en Coaching

Persoonlijke coaching ondersteunt je in je persoonlijke- en professionele ontwikkeling. We kijken wat je kernkwaliteiten, vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden zijn en hoe je deze optimaal kunt benutten en inzetten. Ook kijken we naar wie je bent, waar jouw passie en drijfveren liggen en wat jou inspireert en voldoening geeft. Om goede keuzes te kunnen maken en beslissingen te nemen hebben we niet alleen ons verstand maar ook ons gevoel nodig. Als dit in evenwicht is sta je in je kracht, kun je bewuste keuzes maken, je verantwoordelijkheid nemen en ben je in staat om in verschillende situaties flexibeler te opereren zonder jezelf te verliezen. Onevenwichtigheid tussen gevoel en verstand, het gevoel niet tot je recht te komen of je kwaliteiten niet te kunnen benutten kan leiden tot veel stress, burn-out of andere ernstige fysieke of psychische klachten. 

Persoonlijke coaching helpt je zelf de regie te nemen, bewuste keuzes te maken zodat je zelf richting en sturing geeft aan je leven en weer passie en plezier gaat ervaren.

 

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling richt zich op het versterken van de samenwerkingsrelaties en teamprestaties. Er wordt inzicht gegeven in de persoonlijke en teamkwaliteiten, competenties, vaardigheden en gedragspatronen. Deze wordt gespiegeld aan de te behalen resultaten en doelstellingen. Samen kijken we hoe de aanwezige kwaliteiten optimaal ingezet kunnen worden, wat je als team hierin van elkaar mag verwachten, welke vaardigheden ontbreken of  verder ontwikkeld dienen te worden.

Teamontwikkeling legt een fundament voor verandering en biedt perspectief voor verdere groei, ontwikkeling en zelfsturing van zowel het team als de individuele teamleden.

 

Managementontwikkeling/Coaching

Managementontwikkeling is gericht op het creeren van een werksfeer waarin zowel management als medewerkers zich samen verantwoordelijk voelen voor de te behalen doelen en resultaten. Power Consult gaat daarbij uit van inspirerend en diendend leiderschap. Managers die vanuit een heldere visie, zelfinzicht en permanente persoonlijke ontwikkeling en groei zichzelf en hun mensen  weten te verbinden. Dat betekent mensen vertrouwen, verantwoordelijkheid geven, aanzetten tot verdere samenwerking, verbinding, groei en ontwikkeling maar ook waar nodig grenzen stellen en knopen doorhakken. .

Managementontwikkeling geeft je inzicht, maakt je bewust, geeft je inspiratie en biedt je handreikingen voor verdere groei en ontwikkeling van jezelf en je team.

 

Organisatieontwikkeling

Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling en dat is ook nodig om aansluiting te blijven behouden met de omgeving telkens aan verandering onderhevig is. De organisatievisie dient aan te sluiten op de vraag/behoefte van de klant en dat betekent ook flexibiliteit. Waar staan we voor? Wat willen we bereiken en hoe realiseren we dit? Wat vraagt dit van ons? Welke kwaliteiten hebben we daar voor nodig en wat verwachten we van elkaar. Mensen zijn de organisatie en zullen het ontwikkelingsproces vorm en inhoud moeten geven. Dit vraagt om niet alleen om kennis en kunde maar ook flexibiliteit en ontwikkelingsbereidheid. Power Consult legt samen met u en de medewerkers een basis voor een veranderingsproces die aansluit bij uw ontwikkelingsbehoefte van nu en voor de toekomst.  

 

 

Contact

POWER CONSULT
Beatrixlaan 16
7255 DB Hengelo (Gld.)


Tel: 0314-346161
Mob: 06-51646974